Cursus bestuiving

In de periode 2024 – 2025 zal de Nedderlandse Bestuivingscommissie een cursus bestuiving organiseren.

Bij voldoende aanmeldingen worden er  twee curussen gestart, een in Geldermalsen en een in Frederiksoord.

Heeft u vragen over de cursus klik dan hier.

Wilt u zich aanmelden voor de curus bestuiving, dan kan dat via ons Aanmeldformulier bestuivingscursus. U kunt het ingevulde formulier sturen naar:

Secretariaat Nederlandse Bestuivingscommissie
Groenestraat 1
6669 DR Dodewaard

of mailen naar info@nederlandsebestuivingscommissie.nl.

Inhoud van de cursus bestuiving

In het Bestuivingscursus modelleerplan leest u alles over de cursus.

Cursus bestuiving & Bewijs van Vakmanschap

Klik hier om te zien welke voorwaarden worden gesteld om de cursus bestuiving te volgen.

Licentie

Een licentie is vijf jaar geldig. Heeft u in die vijf jaar tenminste vier door de Nederlandse bestuivingscommissie erkende studiedagen bezocht, dan kunt u uw licentie laten verlengen. Hieraan zijn kosten verbonden. Vul voor verlenging van uw licentie dit formulier in en stuur dat op naar het secretariaat van de Nederlandse bestuivingscommissie. Voor vragen over uw licentie kunt u contact opnemen met het secretariaat.