Studiedagen

Studiedag Nederlandse Bestuivingscommissie
 

18 maart 2023 organiseert de Nederlandse Bestuivingscommissie een studiedag.

Uitnodiging Studiedag 2023

Aanmeldingsformulier:

Degenen die de licentie willen verlengen, worden verzocht een pasfoto en hun gegevens (zie bijlage agenda
op te sturen naar de secretaris: domusadriani@kpnmail.nl
Tevens worden zij verzocht 10,00 euro over te maken naar rekening NL 68 RABO 0325456917 van
Imkers Nederland, onder vermelding ‘Verlenging licentie NBC’.

Licentie verleng formulier