Studiedagen

Studiedag Nederlandse Bestuivingscommissie
 

Meer informatie volgt.

 

Degenen die de licentie willen verlengen, worden verzocht een pasfoto en hun gegevens (zie bijlage agenda)

op te sturen naar de secretaris: domusadriani@kpnmail.nl

Tevens worden zij verzocht 10.00 over te maken naar rekening NL 68 RABO 0325456917 van

Imkers Nederland, onder vermelding ‘Verlenging licentie NBC’.

 

Uitnodiging en agenda studiedag Bestuiving NBC 2020 (gecancelled)